ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

 

Ανακοίνωση 17/9.
Εδώ τα αποτελέσματα της περιόδου Σεπτεμβρίου 2017.

 

Ανακοίνωση 19/6.
Εδώ τα αποτελέσματα της περιόδου Ιουνίου 2017.

 

Ανακοίνωση 13/2.
Εδώ τα αποτελέσματα της περιόδου Ιαν-Φεβ 2017.

 

Ανακοίνωση 23/11.
Μικροεργασίες.
Για την πριμοδότηση όσων έρχονται στις παραδόσεις, θα δίνονται μικροασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος με προθεσμία ωρών. Το bonus από την επίλυση αυτών των μικροασκήσεων μπορεί να φτάσει τη 1 μονάδα ή και περισσότερο (θα εξαρτηθεί στην πορεία, πάντως κανείς δεν θα χάσει). Απαιτείται εντός της ίδιας ημέρας του μαθήματος να αποστέλεται αρχείο pdf μίας (1) σελίδας αυστηρά. Το όνομα του αρχείος να είναι το ΑΕΜ (δηλ. 3000.pdf). Μέσα στο αρχείο, οι πρώτες γραμμές να είναι: (α) ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ, και (β) ο τίτλος της άσκησης. Η μη τήρηση των προδιαγραφών αυτών επιφέρει μη βαθμολόγηση της προσπάθειας. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι τα εξής.

 

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το μάθημα αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές μονάδες, οι 4 μονάδες για τη θεωρία και οι 2 μονάδες για το εργαστηριακό σκέλος. Βάσει του προγράμματος οι παραδόσεις της θεωρίας θα γίνονται κάθε Δευτέρα 16:00-18:00 στην αίθουσα Α31 και κάθε Τρίτη 11:00-13:00 στην αίθουσα Δ21. Για ενδεχόμενες αναπληρώσεις θα γίνεται ανακοίνωση από τη σελίδα αυτή καθώς και στις προηγούμενες παραδόσεις. Για λόγους έγκαιρου προγραμματισμού και ενημέρωσης, στο σημείο αυτό θα εμφανίζεται το ημερολόγιο καταστρώματος του μαθήματος, καθώς και αντίστοιχη καλυφθείσα ύλη. Δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς σχετικά με την ύλη. Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί κατά 70% από την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και κατά 30% από την επίδοση στο εργαστηριακό σκέλος.

 

Πρόγραμμα διαλέξεων

 

Στον Εύδοξο έχουν δηλωθεί σχετικά βιβλία προς επιλογή. Ένα από τα προτεινόμενα εγχειρίδια είναι το βιβλίο των Μανωλόπουλου-Παπαδόπουλου: “Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2006. Οι παραδόσεις ακολουθούν τη δομή αυτού του βιβλίου και τα αρχεία των παρουσιάσεων βρίσκονται στη σελίδα του βιβλίου. Επίσης,στο εμπόριο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στα ελληνικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε επιπλέον από τα συγγράμματα αυτά. Αξίζει να προσέξετε και τα βιβλία που έχουν δηλωθεί για το μάθημα του εαρινού εξαμήνου “Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων”, που θα διδαχθεί από τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο.

Η σελίδα του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.

Η σελίδα του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 βρίσκεται εδώ.

Για οποιαδήποτε θέμα επικοινωνείστε με το διδάσκοντα Γιάννη Μανωλόπουλο (manolopo@csd.auth.gr)

Τελευταία ενημέρωση: 13/2/2017.