Βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2014 βρίσκονται εδώ . Εάν στείλατε εργασία και δεν έχετε βαθμό ενημερώστε άμεσα (papadopo@csd.auth.gr)