Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 εργαστηριακά μαθήματα με αντικείμενο τη γλώσσα SQL. Στο τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί μία τελική εξέταση βασιζόμενη στα διδαχθέντα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων (βλ. κανονισμός εργαστηρίου), αλλά και στο project εξάσκησης (βλ. ατομικό project). Όπως αναφέρεται και στην κεντρική σελίδα του μαθήματος των Βάσεων Δεδομένων, το εργαστηριακό σκέλος έχει βαρύτητα 30% επί του τελικού βαθμού του μαθήματος. Τονίζεται ότι τα εργαστηριακά μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές που για πρώτη φορά δηλώνουν το μάθημα Βάσεις Δεδομένων, ενώ οι παλαιότεροι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα, να διατηρήσουν τον βαθμό προηγούμενων ετών ή να δώσουν μόνο την εργαστηριακή εξέταση (για περισσότερες οδηγίες βλ. κανονισμός εργαστηρίου).

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στo εργαστήριo PCLAB στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας, με έναρξη την Τρίτη 8/11 στο αμφιθέατρο Δ21. Το κάθε εργαστηριακό τμήμα θα διαρκεί συνολικά 60 λεπτά, κατά τα οποία θα γίνεται η διδασκαλία σε συνδυασμό με εξάσκηση της θεωρίας στα απαιτούμενα των εργασιών εξάσκησης με χρήση του SQL Server 2012.

Θα δημιουργηθούν 4 εργαστηριακά τμήματα. Η κατανομή των φοιτητών θα βασίζεται αποκλειστικά στο AEM του κάθε φοιτητή.

Η κατανομή των εργαστηριακών projects θα βασίζεται αποκλειστικά στο ΑΕΜ του κάθε φοιτητή, ανεξάρτητα από το αν παρακολουθεί ή όχι για πρώτη φορά το εργαστήριο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στο εργαστηριακό σκέλος συμμετέχουν όσοι δηλώσουν το μάθημα για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Κάθε φοιτητής που συμμετέχει στο εργαστήριο, θα παρουσιασθεί σε 5 εργαστηριακά μαθήματα και στην εργαστηριακή εξέταση. Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και επιτρέπεται μόνο μία απουσία.

Οι φοιτητές που εξετάσθηκαν ή παρακολούθησαν το εργαστήριο από το χειμερινό εξάμηνo 2015-2016 και πιο πριν μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν την παλιά βαθμολογία τους στο εργαστήριο. Αν επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο στις εργαστηριακές εξετάσεις (ενημερώνοντας τους υπευθύνους) ή να ξαναπαρακολουθήσουν το εργαστήριο, χάνοντας όμως σε κάθε περίπτωση αυτομάτως τον παλιό τους βαθμό.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων ή της τελικής εξέτασης του εργαστηρίου, οι φοιτητές μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τις σημειώσεις του εργαστηρίου, όχι όμως άλλες πηγές ή web.

Το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρξει εργαστηριακή εξέταση. Όλοι όσοι παρακολουθήσουν το εργαστήριο, διατηρούν το βαθμό του εργαστηρίου και για το Σεπτέμβριο. Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί κατά 70% από την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και κατά 30% από την επίδοση στο εργαστηριακό σκέλος. Το εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει τελικές εξετάσεις με βαρύτητα 20% και εκπόνηση ατομικού project με βαρύτητα 10%.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Ως φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο σε προηγούμενο χειμερινό εξάμηνo, εννοούνται αυτοί που απέκτησαν το δικαίωμα εξέτασης στο εργαστήριο (δηλαδή, τη χρονιά που παρακολούθησαν το εργαστήριο έκαναν το πολύ 1 απουσία). Επίσης, το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό για όλους όσους δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε καμία χρονιά, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό. Αυτοί που το έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και επιλέξουν να το ξαναπαρακολουθήσουν ή να ξανά συμμετάσχουν στην τελική του εξέταση, χάνουν τον παλιό τους βαθμό, αλλά δεν ισχύει γι αυτούς το όριο των απουσιών.

ΑΤΟΜΙΚΟ PROJECT

Σε κάθε φοιτητή, βάσει του ΑΕΜ του, θα ανατεθεί ένα προσωπικό project που θα έχει ως σκοπό την εξάσκηση στο σχεδιασμό, δημιουργία και επεξεργασία μίας βάσης δεδομένων. Η εκπόνηση του project είναι υποχρεωτική και οι τελικές εργαστηριακές εξετάσεις κάθε φοιτητή θα είναι βασισμένες στο σενάριο του project του.
Για όσους παρακολουθήσουν το εργαστήριο για δεύτερη φορά η εργασία είναι επίσης, υποχρεωτική. Οι φοιτητές που έχουν κρατήσει τον παλιό τους βαθμό ή θα προσέλθουν μόνο στις εξετάσεις δεν είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν εργασία.

Κατεβάστε το αρχείο με τις περιγραφές των projects από εδώ. Οι φοιτητές με ΑΕΜ που λήγει σε 1, θα εργαστούν στο 1ο σενάριο, οι φοιτητές με ΑΕΜ που λήγει σε 2 στο 2ο κ.ο.κ. Οι φοιτητές με ΑΕΜ που λήγει σε 0, θα εργαστούν στο τελευταίο σενάριο.

Ως παραδοτέο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Συγκεκριμένα,

Για την μετατροπή σε σχεσιακό μοντέλο και την παραγωγή του DLL κώδικα, προτείνεται η χρήση του εργαλείου "Oracle SQL Developer Data Modeler" που παρουσιάζεται στις διαφάνειες του εισαγωγικού εργαστηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το notation που χρησιμοποιείται στο ER διάγραμμα του εργαλείου της Oracle, είναι διαφορετικό από αυτό που διαδάσκεται στο μάθημα και στο οποίο θα εξεταστείτε. Το ER διάγραμμα που θα παραδώσετε πρέπει να ακολουθεί το notation που διδάσκεστε στο μάθημα, αλλιώς θα υπάρξει απώλεια βαθμού.

Στο κάτω μέρος κάθε εκφώνησης ακολουθούν προαιρετικές ερωτήσεις που οι φοιτητές καλούνται να επιλύσουν κάνοντας χρήση του σχεσιακού μοντέλου που κατασκεύασαν στο προηγούμενο ερώτημα. Οι ερωτήσεις δίνοται ως εξάσκηση για τις τελικές εξετάσεις του εργαστηρίου (καθώς κάθε φοιτητής θα εξεταστεί στο σενάριο του project του), δεν θα παραδοθούν, ούτε θα βαθμολογηθούν.
Οι φοιτητές θα μπορούν να δέχονται συμβουλές και έλεγχο της προόδου της εργασίας τους από τους βοηθούς διδασκαλίας κατά τα διαλείμματα των εργαστηριακών παραδόσεων ή μέσω email.

EMAIL ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι φοιτητές θα πρέπει να δώσουν ως θέμα το "Εργασία ΒΔ 2016-17 <ΑΕΜ>" (αντικαθιστώντας το <ΑΕΜ> με το ΑΕΜ τους) και να αναφέρουν στο σώμα του μηνύματος το ονοματεπώνυμό και το ΑΕΜ τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισυνάψουν ένα συμπιεσμένο αρχείο ".zip", το οποίο θα περιέχει μόνο το πρότυπο "projects2016_template.doc" (με το ER διάγραμμα, την περιγραφή του και το Σχεσιακό Μοντέλο) και ένα αρχείο ".sql" με τον DDL κώδικα που θα κατασκευάζει τη ΒΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το αρχείο ".sql" με τον DDL κώδικα δεν μπορεί να εκτελεστεί επιτυχώς, τότε αυτομάτως η εργασία θα μηδενίζεται!

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τα projects στους υπεύθυνους του εργαστηρίου το αργότερο μέχρι τις 23.12.2016 μέσω του ακαδημαϊκού τους email. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα γίνονται δεκτές τυχόν υποβολές μέχρι τις 10.01.2017 με μείωση βαθμού κατά 10%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία Περιγραφή μαθήματος Κεφάλαια εγχειριδίου Βοηθητικό υλικό
8/11/2016 Ενημέρωση για το ατομικό project και το εργαστήριο (αμφιθέατρο Δ21, ώρα 11:00). Εισαγωγή στην ύλη του εργαστηρίου, παρουσίαση της Βάσης Δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί και των εργαλείων κατασκευής ER διαγραμμάτων και αυτόματης παραγωγής SQL DDL κώδικα.
Εισαγωγικό Μάθημα
23/11/2016 Εισαγωγή στην SQL, Βασικές λειτουργίες SQL Server 2012, Δημιουργία βάσης δεδομένων 1ο Μάθημα
30/11/2016 Απλά ερωτήματα σε SQL 2ο Μάθημα Σχήμα Βάσης
07/11/2016 Ερωτήματα λειτουργιών επί συνόλων (set operators) σε SQL 3ο Μάθημα
14/12/2016 Ερωτήματα σύνδεσης (join) και ερωτήματα συνάθροισης (aggregates) σε SQL 4ο Μάθημα
21/12/2016 Σύνθετα ερωτήματα και λειτουργίες τροποποίησης δεδομένων σε SQL 5ο Μάθημα
Θα ορισθεί ημερομηνία Τελική εργαστηριακή εξέταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17/01/2017: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του εξεταζόμενου εργαστηρίου.

29/11/2016: Ανακοινώθηκε το ατομικό project.

26/11/2016: Ανακοινώθηκαν οι νέες ώρες των εργαστηρίων (δείτε πιο πάνω στον χωρισμό τον τμημάτων).

08/11/2016: Ανακοινώθηκαν οι ώρες των εργαστηρίων (δείτε πιο πάνω στον χωρισμό τον τμημάτων).

01/11/2016: Το 1o εργαστηριακό μάθημα των Βάσεων Δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στις 08/11/2016 στο αμφιθέατρο Δ21 στις 11:00. Η παρουσία των φοιτητών, ανεξαρτήτως τμήματος, είναι υποχρεωτική.

01/11/2016: Οι φοιτητές που έχουν εξετασθεί ή παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενα έτη και επιθυμούν να εξετασθούν ξανά στην τελική εξέταση του εργαστηρίου χωρίς να παρακολουθήσουν ξανά το εργαστήριο, να στείλουν email άμεσα στους υπευθύνους του εργαστηρίου.

01/11/2016: Όσοι φοιτητές έχουν ξαναπαρακολουθήσει το εργαστήριο και θέλουν να επαναλάβουν τόσο την παρακολούθηση όσο και τις τελικές εξετάσεις, μπορούν να προσέλθουν στο εργαστήριο κατανοώντας ότι με την πρώτη παρουσία τους χάνουν αυτομάτως τον παλιό τους βαθμό. Οι φοιτητές αυτοί δεν είναι ανάγκη να στείλουν κάποιο email.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ώρες ΑΕΜ που τελειώνουν σε:
25Ιαν, 9:00 - 9:30 3 ή 0
25Ιαν, 9:45 - 10:15 6 ή 4
25Ιαν, 10:30 - 11:00 7 ή 1
25Ιαν, 11:15 - 11:45 5 ή 2
25Ιαν, 12:00 - 12:30 9 ή 8

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το βασικό εργαλείο του εργαστηρίου θα είναι ο SQL Server 2012 (standard edition).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κεφαλάς Παύλος (email: kefalasp@csd.auth.gr)

Χριστοφορίδης Ιωάννης (email: icchrist@csd.auth.gr)

Τιάκας Ελευθέριος - Διδάκτωρ