ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μάθημα : ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Διδάσκοντες : Παναγιώτης Συμεωνίδης, Ιωάννης Μανωλόπουλος

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

Οι παραδόσεις γίνονται κάθε Πέμπτη 19:00-21:30 στο εργαστήριο Πληροφορικής στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 16, στον 2 όροφο. Το διδακτικό εγχειρίδιο του μαθήματος είναι το βιβλίο των Μανωλόπουλου-Παπαδόπουλου: "Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2006. Στη ιστοσελίδα του βιβλίου διατίθενται οι διαφάνειες του βιβλίου. Στο εμπόριο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στα αγγλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα συγγράμματα αυτά (πχ. το βιβλίο των McFadden, Hoffer and Prescott: Modern Database Management ή το βιβλίο των Hector Garcia-Molina, Jeff Ullman, and Jennifer Widom: Database Systems: The Complete Book). Οι φοιτητές θα παραδώσουν εργασία που θα βαραίνει 30% στον τελικό βαθμό, ενώ η βαθμολογία των τελικών εξετάσεων θα βαραίνει κατά 70%. Στη συνέχεια παρατίθεται ημερολόγιο της παραδιδόμενης ύλης, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς:

Πρόγραμμα διαλέξεων

Διάλεξη

Ημερομηνία

Περιγραφή

PPT

1η

Πέμπτη 9/10

 Βασικές έννοιες και αρχιτεκτονική των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Basic Concepts and architecture of data bases 

Basic Concepts

DBMS Architecture

2η

Πέμπτη 16/10

 Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

 

Entity Relationship MODEL (ER Model)

                 ER MODEL

3η

Πέμπτη 23/10

Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

 Extended ER MODEL  (EER Model)

EER MODEL

4η

Πέμπτη 30/10

 Σχεσιακό Μοντέλο 1/2

Relational MODEL  1/2

Relational MODEL

5η

Πέμπτη 6/11

 Σχεσιακό Μοντέλο 2/2

Relational MODEL  2/2

Relational MODEL

6η

 

Πέμπτη 13/11

Σχεσιακή Άλγεβρα

Relational Algebra

             Relational Algebra

7η

Πέμπτη 20/11

 Γλώσσα Ερωτοαποκρίσεων

Structured Query Language (SQL)  

SQL

8η

Πέμπτη 27/11

 Συναρτησιακές εξαρτήσεις & Κανονικές Μορφές

Functional Dependencies & Normal forms  

Functional Dependencies & Normal forms

Ασκήσεις σε Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

9η

Πέμπτη 4/12

1ο  Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

 

Microsoft SQL Server 2012  

SQL Server lab notes

videoclub για SQL Server 2012 data base

φόρμες σε access για videoclub με SQL Server 2012 data base

mesitiko (Real Estate) για SQL Server 2008 R2 data base

10η

Πέμπτη 11/12

2ο  Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Microsoft SQL Server 2012  

Θα δοθούν σημειώσεις

11η

Πέμπτη 18/12

3ο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

 

Microsoft SQL Server 2012  

Θα δοθούν σημειώσεις

12η

Πέμπτη 8/1

Παρουσιάσεις Εργασιών Φοιτητών 1

 

13η

Πέμπτη 17/1

Παρουσιάσεις Εργασιών Φοιτητών 2

 

Εργασία

Προκειμένου να εκπονηθεί η εργασία (που θα βαραίνει με 30% στην τελική βαθμολογία), πρέπει ο κάθε φοιτητής/τρια να σκεφθεί μία περίπτωση εφαρμογής (για παράδειγμα, σύστημα γραμματείας, τραπεζική εφαρμογή, αεροπορική εφαρμογή, αθλητική εφαρμογή, κατάστημα video-club κλπ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει ανάλυση της εφαρμογής και να βρεθούν οι οντότητες και οι συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων. Το διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων θα πρέπει να είναι λεπτομερές και να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα από όσα λέχθηκαν στη θεωρία (τύποι συσχετισμών, αδύναμες οντότητες, εξειδίκευση, γενίκευση κλπ.) και μάλιστα αιτιολογημένα. Στη συνέχεια θα πρέπει το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων να μετατραπεί σε σχεσιακό μοντέλο με βάση του κανόνες μετατροπής.  Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγουμε δεδομένα στην βάση δεδομένων μέσα από χρήση κύριων/δευτερευουσών φορμών στην MS Access. Τέλος με βάση το σχήμα της ΒΔ να διατυπωθούν 10 ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και γλώσσα SQL. Θα πρέπει να παραδοθεί έκθεση (Report) της τάξεως των ~30 σελίδων που να εξηγεί όλα τα βήματα. Ως ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η ημερομηνία της τελικής εξέτασης.

Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2014