Μεταγλωττιστές Γλωσσών Προγραμματισμού

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Κ. ΛΑΖΟΣ
Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Λέκτορας Τμ. Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Ζ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Διδάκτωρ Πληροφορικής
Α.Π.Θ.

Copyright 2004 (3η έκδοση)
ISBN: 960-87723-4-6 

Η 3η έκδοση του βιβλίου έχει επιλεγεί για τη διδασκαλία των μεταγλωττιστών σε περισσότερα από έξι (6) Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στο CD που συνοδεύει το βιβλίο περιλαμβάνονται διαφάνειες, προτεινόμενα θέματα, εκφωνήσεις εργασιών και η βήμα προς βήμα ανάπτυξη του μεταγλωττιστή της γλώσσας YAPL (Yet Another Simple Programming Language) σε 12 εργαστηριακά μαθήματα. Το CD είναι διαθέσιμο μετά από επικοινωνία με τους συγγραφείς.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πίνακας Περιεχομένων

1ο Κεφάλαιο