ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - Εαρινό εξάμηνο 2016-17

Υπενθυμίζεται ότι από τις 9 Μαίου έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης στο σύστημα της ΜΟΔΙΠ. Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε.

 

Το μάθημα αυτό έρχεται ως συνέχεια του ήδη διδαχθέντος μαθήματος «Δομές Δεδομένων», ενώ θα ακολουθήσει στο 6ο εξάμηνο το μάθημα «Αλγοριθμική Θεωρία Γράφων». Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις θεωρίας, φροντιστηριακές ασκήσεις και προγραμματιστικές ασκήσεις. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι διαλέξεις θεωρίας θα γίνονται κάθε Τρίτη 9:00-11:00 και Τετάρτη 14:00-16:00 στην αίθουσα Β. Την Παρασκευή και ώρα 14:00-16:00 στην αίθουσα Α22 θα γίνεται το δίωρο των φροντιστηριακών και προγραμματιστικών ασκήσεων. Εδώ η σελίδα του φροντιστηρίου .

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει κατά 70% από τις γραπτές εξετάσεις (απαραίτητη προϋπόθεση ο βαθμός να είναι >4) και κατά 30% από τις υποχρεωτικές προγραμματιστικές ασκήσεις. Θα υπάρξει 1 ατομική προγραμματιστική άσκηση, που θα συνεισφέρει 30% στον τελικό βαθμό. Σημειώνεται ότι οι ασκήσεις θα ελέγχονται από πρόγραμμα εντοπισμού αντιγραφών σε λογισμικό. Σε περίπτωση εντοπισμού αντιγραφής, ο φοιτητής θα μηδενίζεται στο μάθημα συνολικά (συν πιθανή παραπομπή του θέματος σε Γενική Συνέλευση του τμήματος). Υπόψη ότι η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι η ημέρα της εξέτασης του μαθήματος. Δεν είναι αποδεκτή παράδοση των εργασιών το Σεπτέμβριο. Εδώ θα βρείτε τη σελίδα του φροντιστηριακού δίωρου.

Επίσης, για την πριμοδότηση όσων έρχονται στις παραδόσεις, θα δίνονται μικροασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος με προθεσμία ωρών. Το bonus από την επίλυση αυτών των μικροασκήσεων μπορεί να φτάσει τη 1 μονάδα ή και περισσότερο (θα εξαρτηθεί στην πορεία, πάντως κανείς δεν θα χάσει). Απαιτείται εντός της ίδιας ημέρας του μαθήματος να αποστέλεται αρχείο pdf μίας (1) σελίδας αυστηρά, όπου επάνω να αναφέρεται ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ.

H περσινή σελίδα του μαθήματος βρίσκεται εδώ. Η παρούσα σελίδα αποτελεί ένα ημερολόγιο σχετικά με την πρόοδο του μαθήματος και θα ενημερώνεται σταδιακά. Το περιεχόμενο των διαλέξεων αντιστοιχεί περίπου σε κεφάλαια του ακολουθούμενου διδακτικού βοηθήματος, ενώ οι χρησιμοποιούμενες διαφάνειες θα καταχωρίζονται σταδιακά (ωστόσο μπορείτε να βρείτε τις περσινές διαφάνειες στην αντίστοιχη σελίδα). Για λόγους αρχής, δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με την ύλη είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς με email κλπ.

Επίσης, εδώ βρίσκονται παλαιότερες σημειώσεις σχετικά με την Ανάλυση Αλγορίθμων. Πιο πρόσφατο είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο «Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων», το οποίο έχει εκδοθεί από το πρόγραμμα Κάλλιπος και είναι ελεύθερα διαθέσιμο εδώ. Συνιστάται η μελέτη και αυτού του υλικού σε συνδυασμό με το κύριο σύγγραμα (το πρώτο της βιβλιογραφίας που ακολουθεί), το οποίο διατίθεται από τον Εύδοξο. Σε αυτό το βιβλίο είναι βασισμένες και οι διαφάνειες του μαθήματος. Το δεύτερο σύγγραμμα της βιβλιογραφίας μπορεί να εντοπισθεί από τον παγκόσμιο ιστό.

Για κάθε ερώτηση σχετικά με τη θεωρία απευθύνεστε στους διδάσκοντες Γιάννη Μανωλόπουλο (manolopo@csd.auth.gr) και Τάσο Γούναρη (gounaria@csd.auth.gr).

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Ιουνίου εδώ.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου εδώ.

 

Πρόγραμμα διαλέξεων

 

Βιβλιογραφία

 

Ενημέρωση 23/5/2017