ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ - Εαρινό Εξάμηνο 2007-08

Η παρούσα σελίδα αποτελεί ένα ημερολόγιο σχετικά μην πρόοδο του μαθήματος και εδώ θα αναρτώνται σταδιακά οι διαφάνειες των διαλέξεων. Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, φέτος δεν θα υπάρξει δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικών προγραμματιστικών θεμάτων γιατί έγινε κατάχρηση της διευκόλυνσης. Από το Βιβλιοπωλείο Τζιόλα (Οδός Μελενίκου) θα διανεμηθεί δωρεάν το πρώτο βιβλίο της ακόλουθης βιβλιογραφίας, το οποίο αποτελεί ένα άριστο και χρήσιμο βοήθημα τόσο στο φετεινό μάθημα όσο και στο μάθημα της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ του 5ου εξαμήνου. Για λόγους αρχής, δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με την ύλη είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς με email κλπ.

Πρόγραμμα διαλέξεων

Βιβλιογραφία


Ενημέρωση 25/5/2008.