ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Χειμερινό Εξάμηνο 2007-08

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι παραδόσεις γίνονται κάθε Τρίτη16.30-17.00 στην αίθουσα B του ημιωρόφου του Κτηρίου Βιολογίας. Οι φοιτητές θα παραδώσουν θέμα που θα βαραίνει 30% στον τελικό βαθμό, ενώ η βαθμολογία του τελικού διαγωνίσματος θα βαραίνει κατά 70%. Το διδακτικό βοήθημα του μαθήματος είναι το βιβλίο των Μανωλόπουλου-Παπαδόπουλου: "Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2006. Στη σελίδα του βιβλίου διατίθενται οι διαφάνειες του μαθληματος και συνιστάται να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν κατα τις παραδόσεις στην τάξη. Στο εμπόριο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία  στα ελληνικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα συγγράμματα αυτά. Στη συνέχεια παρατίθεται ημερολόγιο της παραδιδόμενης ύλης με το αντίστοιχο αρχείο παρουσίασης. Δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς σχετικά με την ύλη.

Πρόγραμμα διαλέξεων

Αντί εκφώνησης θέματος

Προκειμένου να εκπονηθεί το θέμα (που θα βαραίνει με 30% στην τελική βαθμολογία), πρέπει ο κάθε φοιτητής/τρια να σκεφθεί μία περίπτωση εφαρμογής (για παράδειγμα, σύστημα γραμματείας, τραπεζική εφαρμογή, αεροπορική εφαρμογή, αθλητική εφαρμογή, κατάστημα video-club κλπ κλπ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει ανάλυση της εφαρμογής και να βρεθούν οι οντότητες και οι συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων. Το διάγραμμα θα πρέπει να είναι λεπτομερές και να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα από όσα λέχθηκαν στη θεωρία (τύποι συσχετισμών, αδύναμες οντότηες, εξειδίκευση, γενίκευση κλπ κλπ.) και μάλιστα αιτιολογημένα. Στη συνέχεια θα πρέπει το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων να μετατραπεί σε σχεσιακό μοντέλο με βάση του κανόνες μετατροπής. Τέλος θα πρέπει με βάση το σχήμα της ΒΔ να διατυπωθούν 10 ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα, σε σχεσιακή άλγεβρα και γλώσσα SQL. Θα πρέπει να παραδοθεί έκθεση της τάξεως των ~30 σελίδων που να εξηγεί όλα τα βήματα. Προσεχώς θα ορισθεί και η ημερομηνία παράδοσης.

Η περσινή σελίδα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.

Τελευταία ενημέρωση: 26/122007