ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΦΩΝ  -  Εαρινό εξάμηνο 2015-16

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τετάρτη 15:00-17:00 και Πέμπτη 11:00-13:00 στην αίθουσα Α. Το μάθημα αυτό έρχεται ως συνέχεια των ήδη διδαχθέντων μαθημάτων: «Διακριτά Μαθηματικά», «Δομές Δεδομένων» και «Αλγόριθμοι» (παλαιότερα «Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων»). Η προσέγγιση του αντικειμένου είναι κυρίως αλγοριθμική αλλά η γνώση μερικών βασικών μαθηματικών θεμελιώσεων είναι απαραίτητη. H περσινή σελίδα του μαθήματος βρίσκεται εδώ. Η παρούσα σελίδα αποτελεί ένα ημερολόγιο σχετικά με την πρόοδο του μαθήματος, το οποίο προοδευτικά θα ενημερώνεται. Το περιεχόμενο των διαλέξεων αντιστοιχεί περίπου σε κεφάλαια του ακολουθούμενου διδακτικού βοηθήματος. Κατ’αρχήν, σχετικές διάφανειες μπορούν να βρεθούν στην περσινή σελίδα, οι οποίες διαφάνειες αντιστοιχούν στην προηγούμενη έκδοση του διδακτικού βιβλίου. Στη σελίδα αυτή θα αναρτηθούν σταδιακά νέες εκδόσεις των διαφανειών. Επίσης, να προσεχθεί το ηλεκτρονικό βιβλίο "Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων", το οποίο έχει εκδοθεί από το πρόγραμμα Κάλλιπος και είναι ελεύθερα διαθέσιμο εδώ. Συνιστάται η μελέτη και αυτού του υλικού σε συνδυασμό με το κύριο σύγγραμα (το πρώτο της βιβλιογραφίας που ακολουθεί), το οποίο διατίθεται από τον Εύδοξο.

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με δύο τρόπους. Είτε με βάση την εξέταση του Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, είτε με την εκπόνηση προγραμματιστικών εργασιών. Η εκφώνηση βρίσκεται εδώ, οι αριθμοί των ασκήσεων/σελίδων αναφέρονται στη 2η έκδοση του βιβλίου του εργαστηρίου, αλλά εύκολα προκύπτουν οι αντίστοιχες από την 1η έκδοση του βιβλίου. Προθεσμία υποβολής εργασιών την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος στην περίοδο Ιουνίου. Δεν είναι αποδεκτή παράδοση των εργασιών το Σεπτέμβριο. Επίσης, για την πριμοδότηση όσων έρχονται στις παραδόσεις, θα δίνονται μικροασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος με προθεσμία ωρών. Το bonus από την επίλυση αυτών των μικροασκήσεων μπορεί να φτάσει τη 1 μονάδα ή και περισσότερο (θα εξαρτηθεί στην πορεία, πάντως κανείς δεν θα χάσει). Απαιτείται εντός της ίδιας ημέρας του μαθήματος να αποστέλεται αρχείο doc/pdf μίας (1) σελίδας αυστηρά, όπου επάνω να αναφέρεται ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι τα εξής.

 

Για κάθε ερώτηση απευθύνεστε στο διδάσκοντα καθ. Γιάννη Μανωλόπουλο (manolopo@csd.auth.gr). Για λόγους αρχής, δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με την ύλη είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς με email κλπ.

 

Αποτελέσματα Ιουνίου εδώ. Ώρες φοιτητών, τη Δευτέρα 27/6 και ώρα 12:00-14:00.

Διορθωμένα αποτελέσματα Ιουνίου εδώ.

Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου εδώ.

Πρόγραμμα διαλέξεων

Βιβλιογραφία

Ενημέρωση 1/6/2016