ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012

Η σελίδα αυτή αφορά στο μάθημα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS). Στην παρούσα σελίδα θα καταγράφεται σαν ημερολόγιο η πρόοδος των παραδόσεων με τις σχετικές καλυφθείσες έννοιες. Το βασικό βοήθημα που θα ακολουθείται στις παραδόσεις είναι το βιβλίο των Han & Kamper. Η σελίδα του βιβλίου είναι εδώ, από όπου μπορούν να ληφθούν οι διαφάνειες που θα παρουσιάζονται στις παραδόσεις. Επίσης, το βιβλίο των Νανόπουλου & Μανωλόπουλου θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών παραδόσεων. Η σελίδα του βιβλίου αυτού βρίσκεται εδώ, ενώ οι σχετικές διαφάνειες βρίσκονται εδώ.

Ο τρόπος εξέτασης έχει ως εξής. Κάθε ζεύγος φοιτητών θα εκπονήσει μία (βιβλιογραφική ή πειραματική) γραπτή εργασία την οποία θα παρουσιάσει σε διάλεξη μίας ώρας (40-45') με χρήση powerpoint στην τάξη περί το τέλος του εξαμήνου. Εδώ βρίσκεται ενδεικτική εκφώνηση θέματος. Η εργασία θα βαθμολογηθεί και ως προς τη γραπτή της έκθεση και ως προς την προφορική της παρουσίαση. Το ειδικό βάρος του τελικού διαγωνίσματος και της γραπτής εργασίας θα είναι 70%-30%, με απαραίτητη προϋπόθεση ο βαθμός του διαγωνίσματος να είναι τουλάχιστον 5. Επίσης περί το τέλος του εξαμήνου θα γίνουν 2 εργαστηριακά μαθήματα με demo και hands-on experience του SQL Server 2005 (Analysis Services), και πιθανώς άλλων εργαλείων.

Πρόγραμμα διαλέξεων (tentative)

Βιβλιογραφία


Ενημέρωση 8/3/2012.