Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΠροηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
2008- 2009
Χειμερινό Εξάμηνο
Teacher:
Panagiotis Symeonidis
Office:
Office 2, 1st floor, 26th October 10
Phone:
2310 991924
E-mail:
symeon@csd.auth.gr
Lectures:
 Τρίτη 16:00-18:00 / Τετάρτη 16:00-18:00


Ασκήσεις Εργαστηρίων

30 Νοε

Κατεβάστε τις εκφωνήσεις των εργαστηρίων από εδώ


Ημερομηνία Περιγραφή PDF
  Τρίτη 25/11  Stored Procedures and Triggers

Αποθηκευμένες Διαδικασίες και Εναύσματα  

Lecture 1

  Τετάρτη 26/11  Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων

Microsoft SQL Server  

Lecture 2

  Τρίτη 2/12  Διαχείριση Συναλλαγών

Συναλλαγές, Έλεγχος Ταυτοχρονισμού, Αδιέξοδα  

Lecture 3

  Τετάρτη 3/12  Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων

Κώδικας για την δημιουργία βάσης videoclub  

videoclub.sql

  Τρίτη 9/12  Αποθήκες Δεδομένων

Δημιουργία Κύβου, Πράξεις κύβου

Lecture 5

  Τετάρτη 10/12  MS SQL SERVER Business Intelligence

Data Cubes, Dimensions and Measures

Βάση Δεδομένων FoodMart

  Τρίτη 16/12  Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Κατηγορίες ΚΒΔ και υποβολή ερωτημάτων σε ΚΒΔ

Lecture 7

  Τετάρτη 17/12  MS SQL SERVER

Data Definition Query Language

Δόθηκαν Σημειώσεις

  Τρίτη 13/1  Βασικές Αρχές Εξόρυξης Δεδομένων

Κατηγοριοποίηση, Ομαδοποίηση, Κανόνες Συσχέτισης

Lecture 9

  Τετάρτη 14/1  MS SQL SERVER

Εναύσματα, Αποθηκευμένες Διαδικασίες και Δοσοληψίες

Εργαστήριο για εναύσματα