Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΠρογραμματισμός Διαδικτύου
2008- 2009
Εαρινό Εξάμηνο
Teacher:
Panagiotis Symeonidis
Office:
Office 2, 1st floor, 26th October 10
Phone:
2310 991924
E-mail:
symeon@csd.auth.gr
Lectures:
 Τετάρτη 15:00-18:00 / Παρασκευή 16:00-19:00


Ασκήσεις Εργαστηρίων

1 Φεβρουαρίου

Κατεβάστε τις εκφωνήσεις των εργαστηρίων από εδώ


Ημερομηνία Περιγραφή PDF
  Τετάρτη 18/2  Εισαγωγή στην HTML

HTML, CSS, DOM  

Lecture 1

  Παρασκευή 20/2  Εργαστήριο 1

HTML Language  

Lab 1

  Παρασκευή 6/3  HTML Advanced

tables, frames, forms  

Lab 2

  Παρασκευή 13/3  Javascript

Έλεγχος if και επαναληπτικές δομές στην Javascript  

Lab 3

  Τρίτη 9/12  Javascript

Functions, Arrays

Lab 4

  Τετάρτη 10/12  Javascript

Objects and Events

Lab 5

  Τρίτη 16/12   PHP Language

Συναρτήσεις, Εντολές ελέγχου, Δομές Επανάληψεις

Lecture 6

  Τρίτη 15/1  PHP Language

Lectures 7, 8, 9 και Ασκήσεις Εργαστηρίων 7,8,9

Lectures 7, 8, 9

  Τρίτη 13/1  PHP & MYSQL

PHP & MYSQL

Lecture 10