ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - Εαρινό εξάμηνο 2014-15

Το μάθημα αυτό έρχεται ως συνέχεια του ήδη διδαχθέντος μαθήματος «Δομές Δεδομένων», ενώ θα ακολουθήσει στο 6ο εξάμηνο το μάθημα «Αλγοριθμική Θεωρία Γράφων». Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις θεωρίας, φροντιστηριακές ασκήσεις και προγραμματιστικές ασκήσεις. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι διαλέξεις θεωρίας θα γίνονται κάθε Τρίτη 17:00-19:00 και Πέμπτη 9:00-11:00 στην αίθουσα Β. Την Τετάρτη και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα Δ21 θα γίνεται το δίωρο των φροντιστηριακών και προγραμματιστικών ασκήσεων. Επειδή στο φροντιστήριο θα γίνεται εμβάθυνση στην ήδη αναπτυχθείσα θεωρία, το δίωρο αυτό θα αρχίσει από την Τετάρτη 4/3/2015.

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει κατά 70% από τις γραπτές εξετάσεις (απαραίτητη προϋπόθεση ο βαθμός να είναι >4) και κατά 30% από τις υποχρεωτικές προγραμματιστικές ασκήσεις. Θα υπάρξει 1 ατομική προγραμματιστική άσκηση, που θα συνεισφέρει 30% στον τελικό βαθμό. Σημειώνεται ότι οι ασκήσεις θα ελέγχονται από πρόγραμμα εντοπισμού αντιγραφών σε λογισμικό. Σε περίπτωση εντοπισμού αντιγραφής, ο φοιτητής θα μηδενίζεται στο μάθημα συνολικά (επιπρόσθετα με πιθανή παραπομπή του θέματος σε ΓΣ). Υπόψη ότι η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι η ημέρα της εξέτασης του μαθήματος. Δεν είναι αποδεκτή παράδοση των εργασιών το Σεπτέμβριο. Εδώ θα βρείτε τη σελίδα του φροντιστηριακού δίωρου. Σχετικά με το φροντιστήριο και τη βαθμολόγηση των εργασιών, να απευθύνεστε στον Ανδρέα Κοσματόπουλου (akosmato@delab.csd.auth.gr) και το Θανάση Νάσκο (anaskos@delab.csd.auth.gr).

H περσινή σελίδα του μαθήματος βρίσκεται εδώ. Η παρούσα σελίδα αποτελεί ένα ημερολόγιο σχετικά με την πρόοδο του μαθήματος, το οποίο προοδευτικά θα ενημερώνεται. Το περιεχόμενο των διαλέξεων αντιστοιχεί περίπου σε κεφάλαια του ακολουθούμενου διδακτικού βοηθήματος, ενώ οι χρησιμοποιούμενες διαφάνειες θα καταχωρούνται σταδιακά (ωστόσο μπορείτε να βρείτε τις περσινές διαφάνειες στην αντίστοιχη σελίδα). Για λόγους αρχής, δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με την ύλη είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς με email κλπ.

Επίσης, εδώ βρίσκονται σημειώσεις σχετικά με την Ανάλυση Αλγορίθμων. Συνιστάται η μελέτη και αυτού του υλικού σε συδυασμό με το κύριο σύγγραμα (το πρώτο της βιβλιογραφίας που ακολουθεί).

Για κάθε ερώτηση σχετικά με τη θεωρία απευθύνεστε στους διδάσκοντες Γιάννη Μανωλόπουλο (manolopo@csd.auth.gr) και Κώστα Τσίχλα (tsichlas@csd.auth.gr).

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 7 Ιουνίου. Στη συνέχεια απώλεια 25%.

Συνολικά αποτελέσματα Ιουνίου (εδώ). Πληροφορίες στο γραφείο την Πέμπτη το πρωί.

Συνολικά αποτελέσματα Σεπτεμβρίου (εδώ).

Πρόγραμμα διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 

Ενημέρωση 7/7/2015