ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το μάθημα αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές μονάδες, οι 4 μονάδες για τη θεωρία και οι 2 μονάδες για το εργαστηριακό σκέλος. Οι παραδόσεις της θεωρίας θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00-13:00 στην αίθουσα Β.

Οι ασκήσεις θα γίνονται στο εργαστήριο του PC Lab κάθε Τετάρτη 9.00-16.00 με τη συνδρομή βοηθών, υποψηφίων διδακτόρων. Το πρώτο εργαστηριακό μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου αφού προχωρήσει η θεωρία μερικές εβδομάδες. Εδώ βρίσκεται η σελίδα του εργαστηρίου (με τον κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και τον αναλυτικό τρόπος βαθμολόγησης). Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί κατά 70% από την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και κατά 30% από την επίδοση στο εργαστηριακό σκέλος.

Ένα από τα διδακτικά βοηθήματα του μαθήματος είναι το βιβλίο των Μανωλόπουλου-Παπαδόπουλου: "Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2006. Στο εμπόριο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στα ελληνικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε επιπλέον από τα συγγράμματα αυτά. Στη συνέχεια για διευκόλυνση αυτών που δεν έρχονται στις παραδόσεις (και αυτοί είναι πολλοί), παρατίθεται ημερολόγιο της παραδιδόμενης ύλης. Τα αρχεία παρουσίασης βρίσκονται στη σελίδα του ανωτέρω βιβλίου. Δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς σχετικά με την ύλη.

Ο διδάσκοντες Γιάννης Μανωλόπουλος (manolopo@csd.auth.gr) και Τάσος Γούναρης (gounaria@csd.auth.gr).

Η σελίδα του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 βρίσκεται εδώ.

Η βαθμολογία της περιόδου Φεβρουαρίου είναι εδώ.

Η βαθμολογία της περιόδου Ιουνίου είναι εδώ.

Η βαθμολογία της περιόδου Σεπτεμβρίου είναι εδώ (ΠΡΟΣΟΧΗ: νεότερη νέα διόρθωση).

Για οποιαδήποτε θέμα επικοινωνείστε με (manolopo@csd.auth.gr)

Πρόγραμμα διαλέξεων

Οι διαφάνειες των παραδόσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του διδακτικού βοηθήματος.

Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2014.