ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ - Χειμερινό Εξάμηνο 2006-07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2007

Διδάσκοντες του μαθήματος είναι οι Παναγιώτης Κατσαρός (Λέκτορας) και Γιάννης Μανωλόπουλος (Καθηγητής). Στους φοιτητές διανέμεται το βιβλίο "Αλγόριθμοι - Ανάλυση και Σύγκριση" του Rawlings σε μετάφραση από τις Εκδόσεις Κριτική (από το βιβλιοπωλείο Αννικούλα στη Δ. Γούναρη), ενώ συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σημειώσεις. Η παρούσα σελίδα αποτελεί ένα ημερολόγιο των διαλέξεων με την ύλη που διδάσκεται και το υλικό των παρουσιάσεων. Το ημερολόγιο θα ενημερώνεται σταδιακά και θα προστίθεται υλικό. Η περσινή σελίδα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.

Απαλλακτικές εργασίες

Οι φοιτητές που επιθυμούν να περάσουν το μάθημα με εργασίες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι εργασίες είναι ΑΤΟΜΙΚΕΣ. Περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων από αυτά που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://acm.uva.es/problemset/

Πιο συγκεκριμένα:

- Με την επίλυση 6 προβλημάτων ο φοιτητής παίρνει ΔΕΚΑ (10) και απαλλάσσεται της εξέτασης.
- Με την επίλυση 3 προβλημάτων ο φοιτητής παίρνει ΠΕΝΤΕ (5) και απαλλάσσεται της εξέτασης.
- Με την επίλυση 2 προβλημάτων ο φοιτητής παίρνει ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΕΣ BONUS στο βαθμό της εξέτασης.
- Με την επίλυση 1 προβλήματος ο φοιτητής παίρνει ΜΙΑ (1) ΜΟΝΑΔΑ BONUS στο βαθμό της εξέτασης.

Ένα πρόβλημα θεωρείται ότι επιλύθηκε αν ο φοιτητής προσκομίσει εκτύπωση της ιστοσελίδας που εμφανίζει το όνομά του σε αυτούς που επέλυσαν το πρόβλημα και μία αναφορά με τον κώδικα που χρησιμοποίησε και την ανάλυση του αλγορίθμου (που θα ελεγχθεί για την ορθότητά της).

Η προθεσμία παράδοσης των εργασιών είναι η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις που δε συνοδεύονται από την ανάλυση του αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκε. Οι φοιτητές που παραδίδουν εργασία θα έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στις εξετάσεις και να παραδώσουν μία λευκή κόλα στην οποία θα επισυνάπτεται η εργασία τους.

Πρόγραμμα διαλέξεων

Βιβλιογραφία

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007