ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το μάθημα αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές μονάδες, οι 4 μονάδες για τη θεωρία και οι 2 μονάδες για το εργαστηριακό σκέλος. Οι παραδόσεις της θεωρίας θα γίνονται κάθε Τρίτη 9:00-11:00 και Πέμπτη 11:00-13:00 στην αίθουσα Β.

Οι ασκήσεις θα γίνονται στο εργαστήριο του PC Lab κάθε Τρίτη 17:00-20:00 και Τετάρτη 9:00-13:00 με τη συνδρομή βοηθών, υποψηφίων διδακτόρων. Το πρώτο εργαστηριακό μάθημα θα γίνει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου αφού προχωρήσει η θεωρία μερικές εβδομάδες. Εδώ βρίσκεται η σελίδα του εργαστηρίου (με τον κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και τον αναλυτικό τρόπος βαθμολόγησης). Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί κατά 70% από την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και κατά 30% από την επίδοση στο εργαστηριακό σκέλος.

Ένα από τα διδακτικά βοηθήματα του μαθήματος είναι το βιβλίο των Μανωλόπουλου-Παπαδόπουλου: "Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2006. Στο εμπόριο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στα ελληνικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε επιπλέον από τα συγγράμματα αυτά. Στη συνέχεια για διευκόλυνση αυτών που δεν έρχονται στις παραδόσεις (και αυτοί είναι πολλοί), παρατίθεται ημερολόγιο της παραδιδόμενης ύλης. Τα αρχεία παρουσίασης βρίσκονται στη σελίδα του ανωτέρω βιβλίου. Δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις είτε δημοσίως (προφορικά ή με ανακοίνωση) είτε ιδιωτικώς σχετικά με την ύλη.

Η σελίδα του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 βρίσκεται εδώ.

Για οποιαδήποτε θέμα επικοινωνείστε με το διδάσκοντα Γιάννη Μανωλόπουλο (manolopo@csd.auth.gr)

Οι εξετάσεις του μαθήματος (θεωρία) θα γίνουν την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, 11:30-14:30, στο αμφιθέτρο Εμπειρίκος. Καλή επιτυχία.

Εδώ είναι η βαθμολογία τηε περιόδου Φεβρουαρίου.

Αγνοήστε το προηγούμενο αρχείο (αφήνω για διαφάνεια). Εδώ είναι νεότερη βαθμολογία της εξέτασης Φεβρουαρίου.

Εδώ είναι η βαθμολογία της περιόδου Σεπτεμβρίου.

Έχει ξεκινήσει η περίοδος αξιολόγησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2016. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη γνώμη σας και να συμβάλετε και εσείς στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσής σας. Στην ιστοσελίδας της ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) (http://qa.auth.gr) μπορείτε να δείτε την περίοδο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο Τμήμα μας. Τη συγκεκριμένη αυτήν περίοδο, και πάλι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ μέσω του συνδέσμου Είσοδος, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Στο σύνδεσμο Οδηγίες Χρήσης θα βρείτε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας.

 

Πρόγραμμα διαλέξεων

Οι διαφάνειες των παραδόσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του διδακτικού βοηθήματος.

 

Τελευταία ενημέρωση: 19/2/2016.