Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 εργαστηριακά μαθήματα με αντικείμενο τη γλώσσα SQL. Στο τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί μία τελική εξέταση βασιζόμενη στα διδαχθέντα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων (βλ. κανονισμός εργαστηρίου), αλλά και στο project εξάσκησης (βλ. ατομικό project). Όπως αναφέρεται και στην κεντρική σελίδα του μαθήματος των Βάσεων Δεδομένων, το εργαστηριακό σκέλος έχει βαρύτητα 30% επί του τελικού βαθμού του μαθήματος. Τονίζεται ότι τα εργαστηριακά μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές που για πρώτη φορά δηλώνουν το μάθημα Βάσεις Δεδομένων, ενώ οι παλαιότεροι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα, να διατηρήσουν τον βαθμό προηγούμενων ετών ή να δώσουν μόνο την εργαστηριακή εξέταση (για περισσότερες οδηγίες βλ. κανονισμός εργαστηρίου).

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, με έναρξη τις 20/11, στo εργαστήριo PCLAB στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας. Το κάθε εργαστηριακό τμήμα θα διαρκεί συνολικά 75 λεπτά, κατά τα οποία θα γίνεται η διδασκαλία σε συνδυασμό με εξάσκηση της θεωρίας στα απαιτούμενα των εργασιών εξάσκησης με χρήση του SQL Server 2012.

Η κατανομή των φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα και ατομικά project θα βασίζεται αποκλειστικά στο ΑΕΜ του κάθε φοιτητή.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στο εργαστηριακό σκέλος συμμετέχουν όσοι δηλώσουν το μάθημα για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Κάθε φοιτητής που συμμετέχει στο εργαστήριο, θα παρουσιασθεί σε 5 εργαστηριακά μαθήματα και στην εργαστηριακή εξέταση. Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και επιτρέπεται μόνο μία απουσία.

Οι φοιτητές που εξετάσθηκαν ή παρακολούθησαν το εργαστήριο από το χειμερινό εξάμηνo 2012-2013 και πιο πριν μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν την παλιά βαθμολογία τους στο εργαστήριο. Αν επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο στις εργαστηριακές εξετάσεις (ενημερώνοντας τους υπευθύνους) ή να ξαναπαρακολουθήσουν το εργαστήριο χάνοντας όμως αυτομάτως τον παλιό τους βαθμό.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων ή της τελικής εξέτασης του εργαστηρίου, οι φοιτητές μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τις σημειώσεις του εργαστηρίου, όχι όμως άλλες πηγές ή web.

Το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρξει εργαστηριακή εξέταση. Όλοι όσοι παρακολουθήσουν το εργαστήριο, διατηρούν το βαθμό του εργαστηρίου και για το Σεπτέμβριο. Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί κατά 70% από την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και κατά 30% από την επίδοση στο εργαστηριακό σκέλος.

ΑΤΟΜΙΚΟ PROJECT

Σε κάθε φοιτητή, βάσει του ΑΕΜ του, θα ανατεθεί ένα προσωπικό project που θα έχει ως σκοπό την εξάσκηση στο σχεδιασμό, δημιουργία και επεξεργασία μίας βάσης δεδομένων. Οι φοιτητές θα μπορούν να δέχονται συμβουλές και έλεγχο της προόδου της εργασίας τους από τους βοηθούς διδασκαλίας κατά τα διαλείμματα των εργαστηριακών παραδόσεων. Η εκπόνηση του project δεν είναι υποχρεωτική, όμως οι τελικές εργαστηριακές εξετάσεις κάθε φοιτητή θα είναι βασισμένες στο σενάριο του project του.

Κατεβάστε το ανανεωμένο αρχείο με τις περιγραφές των projects και ενδεικτικά ερωτήματα SQL από εδώ. Οι φοιτητές με ΑΕΜ που λήγει σε 1, θα εργαστούν στο 1ο σενάριο, οι φοιτητές με ΑΕΜ που λήγει σε 2 στο 2ο κ.ο.κ. Οι φοιτητές με ΑΕΜ που λήγει σε 0, θα εργαστούν στο τελευταίο σενάριο.

Οι φοιτητές μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους του εργαστηρίου για τα projects μέχρι τις 22.1.2014 το αργότερο. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα δίνονται οδηγίες ή απαντήσεις.

Την Τετάρτη 22/1/2014, στις 3μμ θα πραγματοποιηθεί στο PCLAB προαιρετικό εργαστήριο στα πλαίσια του μαθήματος των Βάσεων Δεδομένων για επίδειξη του εργαλείου σχεδιάσης βάσεων TOAD data modeler κι επίλυση αποριών πάνω στα ατομικά projects.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία Περιγραφή μαθήματος Κεφάλαια εγχειριδίου Βοηθητικό υλικό
13/11/2013 Ενημέρωση για το ατομικό project (αίθουσα Β, ώρα 09:00)
20/11/2013 Εισαγωγή στην SQL, Βασικές λειτουργίες SQL Server 2012, Δημιουργία βάσης δεδομένων 1ο Μάθημα
27/11/2013 Απλά ερωτήματα σε SQL 2ο Μάθημα Σχήμα Βάσης
4/12/2013 Ερωτήματα λειτουργιών επί συνόλων (set operators) και απλά ερωτήματα σύνδεσης (join) σε SQL 3ο Μάθημα
11/12/2013 Σύνθετα ερωτήματα σύνδεσης και ερωτήματα συνάθροισης (aggregates) σε SQL 4ο Μάθημα
18/12/2013 Σύνθετα ερωτήματα και λειτουργίες τροποποίησης δεδομένων σε SQL 5ο Μάθημα
22/1/2014 Προαιρετικό εργαστήριο (χωρίς παρουσίες) για TOAD κι επίλυση αποριών στα projects Αρχεία
5/2/2014 Τελική εργαστηριακή εξέταση - Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Την Τετάρτη 22/1/2014, στις 3μμ θα πραγματοποιηθεί στο PCLAB προαιρετικό εργαστήριο στα πλαίσια του μαθήματος των Βάσεων Δεδομένων για επίδειξη του εργαλείου σχεδιάσης βάσεων TOAD data modeler κι επίλυση αποριών πάνω στα ατομικά projects.

Ανανεώθηκε το αρχείο περιγραφής των ατομικών projects.

Οι φοιτητές που έχουν εξετασθεί ή παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενα έτη και επιθυμούν να εξετασθούν ξανά στην τελική εξέταση του εργαστηρίου, χωρίς να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα, να στείλουν email άμεσα στους υπευθύνους του εργαστηρίου.

Όσοι φοιτητές έχουν ξαναπαρακολουθήσει το εργαστήριο και θέλουν να επαναλάβουν τόσο την παρακολούθηση όσο και τις τελικές εξετάσεις, μπορούν να προσέλθουν στο αντίστοιχο τμήμα βάσει του ΑΕΜ τους κατανοώντας ότι με την πρώτη παρουσία τους χάνουν αυτομάτως τον παλιό τους βαθμό. Οι φοιτητές αυτοί δεν είναι ανάγκη να στείλουν κάποιο email.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ώρες ΑΕΜ που τελειώνουν σε:
5Φεβ, 08:30 - 09:00 0
5Φεβ, 09:00 - 09:30 1
5Φεβ, 09:30 - 10:00 2
5Φεβ, 10:00 - 10:30 3
5Φεβ, 10:30 - 11:00 4
5Φεβ, 11:00 - 11:30 5
5Φεβ, 11:30 - 12:00 6
5Φεβ, 12:00 - 12:30 7
5Φεβ, 12:30 - 13:00 8
5Φεβ, 13:00 - 13:30 9

Oι φοιτητές στο αρχείο εδώ έχουν μηδενιστεί στο εργαστήριο λόγω απουσιών.

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το βασικό εργαλείο του εργαστηρίου θα είναι ο SQL Server 2012.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Βαλάρη Ελένη - Υπ. Διδάκτωρ (email: evalari@csd.auth.gr)

Κούγκα Γεωργία - Υπ. Διδάκτωρ (email: georkoug@csd.auth.gr)

Τιάκας Ελευθέριος - Διδάκτωρ