Χωρικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων

Spatial and Multimedia Databases
Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017

Διδάσκων: Τιάκας Ελευθέριος (email: tiakas@csd.auth.gr)

Στο μάθημα αυτό θα μελετηθούν οι Χωρικές και οι Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων. Αναλυτικότερα, θα μελετήσουμε θέματα που αφορούν στη διαχείριση δεδομένων που ορίζονται σε 2, 3 ή και περισσότερες διαστάσεις. Στην περίπτωση των χωρικών δεδομένων (π.χ. εφαρμογές GIS) το πλήθος των διαστάσεων είναι συνήθως 2 ή 3. Όμως στην περίπτωση των πολυμεσικών δεδομένων (εικόνες, ήχος και βίντεο), η διαστασιμότητα του χώρου μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις των δύο αυτών περιοχών και να τους εξοπλίσει με εφόδια που σχετίζονται με το σχεδιασμό των αντίστοιχων συστημάτων.

Ενότητες:

- Μοντέλα και Γλώσσες για Χωρικές Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

- Αρχεία και Κατάλογοι για Χωρικές ΒΔ

- Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων σε Χωρικές ΒΔ

- Χωρικά Δίκτυα

- ΒΔ κειμένων (text databases)

- ΒΔ χρονοσειρών (time-series databases)

- ΒΔ ήχου (audio and music databases)

- ΒΔ εικόνων (image databases)

- ΒΔ βίντεο (video databases)

- Μείωση του αριθμού των διαστάσεων

- Ερωτήματα ομοιότητας σε πολυδιάστατους χώρους

- Ερωτήματα ομοιότητας σε μετρικούς χώρους

- Ανάδραση σχετικότητας

- Ερωτήματα προτίμησης (top-k, skylines)

Διαλέξεις-Αξιολόγηση:

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή 18:45-21:15 στην αίθουσα 1 του παραρτήματος στην Καλαμαριά (Εθνικής Αντιστάσεως 16, 2ος Όροφος).

Η αξιολόγηση και η βαθμολογία θα προκύψει από: (α) τελική γραπτή εξέταση με βάρος 50% και (β) ανάπτυξη, υλοποίηση και παρουσίαση ενός συστήματος για τη διαχείριση χωρικής/πολυμεσικής πληροφορίας με βάρος 50%.

 

Πρόγραμμα διαλέξεων

Ανακοινώσεις

Μερικά Χρήσιμα Εργαλεία για Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

Μερικά Σύνολα Πολυμεσικών Δεδομένων

 

Βιβλιογραφία

 


Ενημέρωση
15/2/2017